Παράδοση

Η δομή, η συγκρότηση και η λειτουργία του παλιού καλαμωτούσικου νοικοκυριού αποτελεί την υποδομή, το σκελετό, πάνω στον οποίο υφάνθηκε όλο το πλέγμα της πλούσιας κοινωνικής ζωής και λαογραφικής παράδοσης της παλιάς Καλαμωτής. Μια σύντομη περιγραφή των κυριότερων γεωργικών εργασιών και οικιακών ασχολιών, καθώς και της κατανομής τους μέσα στο ημερολογιακό έτος, κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:

α. Οι περισσότερες απ' αυτές έχουν εκλείψει ή έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, με τη χρήση των σύγχρονων μέσων καλλιέργειας της γης και του οικιακού εξοπλισμού, έτσι που σε λίγα χρόνια θα είναι εντελώς άγνωστες στις νέες γενιές.

β. Καταδεικνύουν τις δύσκολες, απάνθρωπες -με τα σημερινά δεδομένα-συνθήκες απασχόλησης των προγόνων μας, τον καθημερινό τους μόχθο για τη βιολογική τους επιβίωση.

γ. Ερμηνεύουν το γενικότερο κλίμα και έπεξηγούν τις αναγκαιότητες που συνετέλεσαν στη δημιουργία και συντήρηση των παραδοσιακών εθίμων, των συνηθειών και της συγκεκριμένης κοινωνικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Καλαμωτής.