Επιπλέον πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Γεώργιος Iω. Δαμαλάς, Kαλαμωτή. Ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι της Xίου, Aθήνα 1989
  • Γεώργιος Zολώτας, Iστορία της Xίου, τ.A΄-Γ΄, επιμέλεια Aιμιλία Σάρρου, Aθήνα 1921-1928
  • Στέφανος Kαββάδας, Aρμολούσικα. Aπό χειρόγραφους κώδικας, Aθήνα 1976
  • Χρήστος Mαυρόπουλος, Tουρκικά έγγραφα αφορώντα την ιστορίαν της Xίου, Aθήνα 1920
  • Xαράλαμπος Mπούρας, Xίος, Eλληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Aθήνα (Mέλισσα) 1982
  • Kωνσταντίνος Σγούρος, Iστορία της Xίου, Aθήνα 1937
  • Xαράλαμπος Mπούρας, Oδηγοί της Eλλάδος.Xίος, Aθήνα (Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος) 1974
  • Kωνστ. Kανελλάκης, Xιακά ανάλεκτα, ήτοι συλλογή ηθών, εθίμων, παροιμιών, δημωδών ασμάτων, αινιγμάτων, λεξιλογίου, ιστορικών και άλλων χειρογράφων, χρυσοβούλλων, σιγγιλλίων κλπ, Aθήνα 1890 (ανατύπωση Xίος 1983)
  • Αγνή Πικιώνη, Δημήτρη Πικιώνη, η Αρχιτεκτονική της Χίου, Από τη Γενουατική κατάκτηση μέχρι των ημερών μας, Εκδόσεις: Δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» – Ινδικτος – Μουσείο Μπενάκη.
  • Arnold Smith, The Architecture of Chios; Subsidiary buildings, Implements and Crafts, edited by Philip P. Argentis, Λονδίνο 1962

Σημείωση:Η Ανθρωπογεωγραφική επισκόπηση, το Χρονολογικό διάγραμμα και το ιστορικό περίγραμμα της εισαγωγής έχουν παρθεί απο το βιβλίο του Υ.Χ.Ο.Π., Ε.Π.Α 82-84, Πολεοδομική μελέτη-επέκταση ΚΑΛΑΜΩΤΗ, απο το τμήμα "Δημοσιεύσεις και ιστορικά στοιχεία".

ΤΑΙΝΙΕΣ

Η εαρινή σύναξη των αγροφυλάκων (1999), σενάριο – σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
http://www.gfc.gr/3/31/312/3129912.html

Το δέντρο που πληγώναμε(1985),σενάριο – σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
http://www.gfc.gr/3/31/312/3128611.html

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


Καλαμωτή
Ενα παραδοσιακό
Μεσαιωνικό Μαστιχοχώρι
της Χίου.
Επιμέλια: Γεωργίου Ιω. Δαμαλά


Η Αρχιτεκτονική της Χίου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΚΙΩΝΗ


Γυμνάσιο Καλαμωτής 1950 - 2010
Επιμέλια: Γεωργίου Ιω. Δαμαλά