Ηθη και έθιμα

Οι βεγγέρες, οι παρέες στις γειτονιές και οι καφενέδες του χωριού, άρρηκτα συνδεδεμένα με τον καθημερινό αγώνα στην εξοχή και στο σπίτι, πρόσφεραν την απαραίτητη ξεκούραση και εναλλαγή, διακόπτοντας το μονότονο και εξαντλητικό τρόπο εργασίας και αποσπώντας τη σκέψη από τις καθημερινές έγνοιες και φροντίδες.

Η πραγματική ψυχαγωγία, εκτόνωση και αισθητική απόλαυση επιτυγχάνονταν με μια σειρά πατροπαράδοτων συνηθειών και εθίμων, που κοσμούσαν τις μεγάλες και μικρές γιορτές της Χριστιανοσύνης ή τις μεγάλες στιγμές της ατομικής ζωής, ενώ ταυτόχρονα το πνεύμα της φιλαλληλίας, της συνυπευθυνότητας, της αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης αναβαπτιζόταν μέσα στις κορυφαίες αυτές εκδηλώσεις της μεγάλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η πάνδημη και αυθόρμητη συμμετοχή όλων των κατοίκων στις συχνές και μεγάλες σε διάρκεια πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, που δρώντας καταλυτικά στο σκληρό και επίπονο τρόπο ζωής και στην επίλυση των όποιων κοινωνικών αντιθέσεων και ατομικών διαφορών, κράτησε τη μικρή κοινωνία της Καλαμωτής ενωμένη και αγαπημένη στο διάβα των αιώνων.

Οι δραστηριότιτες αυτές χωρισμένες σε θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: